استریو میکروسکوپ

استریو میکروسکوپ

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

استریو میکروسکوپ

استریو میکروسکوپ لوپ یکی از انواع میکروسکوپ برای بررسی و مطالعه بر روی نمونه هایی است که علاوه بر سطح، دارای بعد یا به عبارت ساده تر حجم نیز می باشند.