استریو میکروسکوپ

استریو میکروسکوپ

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

استریو میکروسکوپ

استریو میکروسکوپ لوپ یکی از انواع میکروسکوپ برای بررسی و مطالعه بر روی نمونه هایی است که علاوه بر سطح، دارای بعد یا به عبارت ساده تر حجم نیز می باشند.